Mecanismul platilor defalcate de TVA

Executivul a adoptat in data de 31 august 2017 Ordonanta nr. 23/2017 prin care se introduce obligativitatea platii defalcate a TVA incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

In perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, aplicarea acestei ordonante este optionala. Optiunea se exercita prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent, aplicarea efectiva urmand a se face incepand cu ziua urmatoare publicarii in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, registru administrat de ANAF si publicat pe site-ul www.anaf.ro.

Persoanele care opteaza sa aplice ordonanta inainte de 1 ianuarie 2018 beneficiaza de reducerea cu 5% a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV 2017, precum si de anularea penalitatilor de intarziere (nu si a dobanzilor) aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, in anumite conditii (se asteapta publicarea unui act normativ separat pentru stabilirea procedurii practice de anulare).

NOTA: Important de retinut este faptul ca reducerea nu se aplica si in cazul persoanelor care aplica sistemul impozitului specific HoReCa sau persoanelor fizice inregistrate in scopuri de TVA care platesc impozit pe venit. Mai mult, nu reiese cu claritate cum se va aplica reducerea in cazul contribuabilor platitori de impozit pe  profit in sistem trimestrial, dat fiind ca pentru trimestrul al IV-lea nu se face o plata separata.

Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate normal in scopuri de TVA, au obligatia de a detine si gestiona un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA aferenta operatiunilor taxabile cu locul in Romania (i.e. achizitii de bunuri/servicii, livrari de bunuri/prestari servicii, exceptie facand doar operatiunile supuse taxarii inverse la beneficiar si cele supuse regimurilor specifice, cum ar fi cel al bunurilor second-hand). Platile de TVA se vor efectua catre conturile speciale chiar si de persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA care achizitioneaza bunuri/servicii de la furnizori care aplica mecanismul. Insa, obligatia nu se aplica persoanelor fizice neinregistrate in scopuri de TVA si care nu au aceasta obligatie de inregistrare.

Aplicarea sistemului de plati defalcate implica mai multe obligatii, dintre care cele mai importante fiind:
  • deschiderea si utilizarea a cel putin unui cont special de TVA pentru incasarea si plata TVA (pentru operatiunile economice mentionate mai sus dar si platile de TVA catre Bugetul Statului). Conturile de TVA se deschid automat la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestora si nu se vor percepe comisioane. Acestea pot fi folosite pentru doar operatiuni in lei, atat cu institutii publice dar si cu agenti economici. In plus, conturile pot fi deschise si la institutiile de credit (banci), acestea putand fi folosite si pentru operatiuni in valuta;
  • plata contravalorii TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii din contul de TVA, cu exceptia platilor in numerar, prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
  • comunicarea contului de TVA furnizorilor/prestatorilor si beneficiarilor;
  • virarea in contul de TVA propriu, in termen de maximum 7 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii:
               > TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
               > TVA care nu a fost platita in contul de TVA de catre alti beneficiari decat cei care aplica sistemul platilor defalcate
               > diferenta intre TVA aferenta incasarilor in numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi;
               > TVA aferenta operatiunilor din perioada de tranzitie (e.g. facturi emise inainte de 1 ianuarie 2018 sau, dupa caz, 1 octombrie 2017 dar platite dupa aceste date)


Conturile de TVA se vor debita, respectiv credita, doar in conditiile expres mentionate in ordonanta. Dintre acestea mentionam cu precadere faptul ca retragerea de numerar din conturile specifice de TVA nu va fi permisa iar platile pentru alte scopuri decat catre un alt cont special de TVA sau catre Bugetul Statului se vor efectua cu aprobabrea ANAF. Timpul prevazut pentru analiza si aprobarea acestor plati este de 3 zile.

Ordonanta mai prevede tratamente specifice pentru operatiuni de cesiune de creante sau cele efectuate in cadrul grupurilor fiscale unice  dar si cazurile in care conturile speciale de  Tva pot fi executate silit.

In plus, sunt prevazute si sanctiuni pentru neaplicarea sau aplicarea incorecta a sistemului. Acestea constau, in principiu, in penalitati de intarziere de 0,06% din suma pe zi pentru plati eronate care nu se corecteaza volunatar dupa perioada de gratie de 7 zile dar nu mai tarziu de 30 de zile dar si amenzi de 50% (10% in anumite cazuri) din suma pentru necorectarea in termen mai mare de 30 de zile.
Alte amenzi sunt prevazute pentru necomunicarea contului special de TVA clientilor (intre 2.000 si 4.000 RON).

In concluzie, in ce priveste perioada de aplicare optionala, se va analiza costul implementarii modificarilor in sistemul informatic de gestiune si evidenta efectuata prin factorul uman versus facilitatile fiscale acordate si avantajul testarii sistemului inainte ca acesta sa devina obligatoriu. Este totusi de asteptat ca aplicarea sistemului de plati defalcate sa ridice provocari la nivelul fluxurilor de numerar (acesta fiind blocat in contul special si neputand fi folosit in alte scopuri economice) dar si de natura tehnica (e.g. actualizarea software-ului).

Distribuie: