FiNNEWS, Legislativ, Nr. 6, 2018

Dobânda de referință , Asistența acordată de către organele fiscale persoanelor fizice pentru depunerea declarației unice , Modificarea declarației 112 , Modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 212 , Modificarea valorii tichetelor de masa , Modificarea valorii tichetelor de creșă , Modificare Codului Fiscal , Modificarea Normelor Metodologice ale Codului Fiscal , Aprobarea formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă , Publicarea pe serverul Ministerul Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați ,

Read more