FiNNEWS, Legislativ, Nr.2, 2019

Modificări aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală , Modificări aduse Codului Fiscal , Aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 și 207 , Aprobarea modelului și conținutului declarației unice , Aprobarea normelor metodologice privind acordarea biletelor de valoare , Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale , Stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată , Procedura cu privire la redirecționarea impozitului pe venit către entitățile nonprofit și unitățile de cult , Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în situația reconsiderării unei tranzacții , Modificări care vizează evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării/anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată , Modificări privind cazierul fiscal , Modificarea legii pentru întărirea disciplinei financiare , Noile tipuri de creanțe fiscale ce pot fi plătite prin POS ,

Afla mai multe