FiNNEWS, Legislativ, Nr.3, 2019

Modificări aduse Declarației 112. Instrucțiuni pentru aplicarea scutirii de impozit în sectorul construcțiilor , Vectorul fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoare adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România , Contribuția asiguratorie în muncă pentru sectorul construcțiilor , Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune , Noua taxă ce va fi plătită de către organizatorii de jocuri de noroc online , Modificări asupra conținutului și termenelor de depunere a formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă , Noi categorii de obligații fiscale de plătit în contul unic ,

Afla mai multe